Muziek-klas
Wat nog méér te doen aan het werven van nieuwe jeugdige muzikanten?
We kwamen er achter dat onze naburige lagere school een eigen muzieklerares heeft.
De contacten waren snel gelegd en de plannen werden met enthousiasme op tafel overgebracht aan de directeur en de muzieklerares van de school. Aan het einde van het gesprek was de Muziekklas een feit!
Met behulp van Yamaha, ondersteuning van “hoe pak je dat aan” en de RABO-bank,
ondersteuning, startte in 2009/2010 een muziekklas van groep 7 uit de lagere school.
De lessen in schooltijd, in het repetitiegebouw van Crescendo. De kinderen hoeven alleen maar het plein over te steken. In 2011/2012 vormen  twee klassen een muziekklas. De groep 7 van 2011/2012 is doorgegaan in groep 8 en een nieuwe groep 7 is erbij gestart.
Muziekklas: De muzieklessen zijn niet meer op maandag doch nu op vrijdagmiddag van 12.30 tot 14.00 uur. Vanaf 14.30 tot 15.15 uur is er de mogelijkheid voor de “echte” liefhebbers zich verder te verdiepen in het leren bespelen van een muziekinstrument.
De les wordt door Christian gegeven, ook in de Notenbalk.
Dit lesjaar, 2012-2013, is begonnen met een nieuwe opzet van muziekles(sen) als muziekklas.
Nu is het zo dat de leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 de mogelijkheid krijgen om in één  van de drie blokken van elk 12 lessen, op een door hen zelf gekozen muziekinstrument te kunnen leren spelen.
Daarbij aangetekend dat het laatste blok alleen door de groepen 6 en 7 kan worden gevold, daar groep 8 zich dan gaat bezighouden met hun afscheidsactiviteiten.
De dirigent van Crescendo en de muzieklerares Juf Els van de school, met af en toe hulp van ervaren muzikanten uit het Ensemble van Crescendo, vinden het prachtig en niet minder de  MUZIEKKLAS KINDEREN zelf.
Gedurende het schooljaar worden er optredens gegeven van de Muzieklassen of i.s.m. het ensemble van Crescendo. Hetgeen een stimulerende en enthousiasmerende werking heeft op een ieder in de omgeving van de blazertjes en de school.
henk@amvcrescendo.nl
Algemene Muziek Vereniging Crescendo
Nederhorst den Berg