Geschiedenis
Crescendo werd opgericht 7 september 1905.
De allereerste repetitie werd gehouden in een pakhuis genaamd de “Stokerij” op 23 oktober 1905.
Na verloop van tijd is diverse keren besloten om Crescendo op te heffen, vanwege slecht repetitiebezoek.
Dit gebeurde echter pas in 1916.

Op 17 februari 1921 vond er een herstart plaats: er werd een nieuw bestuur gevormd., nieuwe instrumenten gekocht en er werd een nieuw onderkomen gevonden. Dat was de grote schuur van Risselade te Overmeer. De eerste repetitie op deze locatie was op 13 mei 1921. Op 18 april 1922 moet er een ander repetitielokaal worden gezocht. Er zijn plannen geopperd om zelf te gaan bouwen. Uit de notulen wordt echter niet duidelijk of de repetities doorgingen in de oude locatie of dat een andere locatie werd gevonden, de zelfbouw plannen gingen in ieder geval niet door. Omdat er weer een periode van slecht repetitiebezoek was heeft de vereniging opnieuw een poosje stilgelegen.
In de notulen van 13 maart 1936 staat geschreven:  “Deze eerste vergadering, na heroprichting, werd gehouden in de nieuwe omgeving, in de zaal van Mej. De Wed. Bornheim." Op 12 september 1961 nam de vereniging het gebouw van Gemeentewerken in gebruik.

10 jaar later is ook deze repetitieruimte te klein geworden: “Door ruimtegebrek aan schoollokalen is de gang van het repetitielokaal van ons afgenomen, we hebben nu alleen het ene lokaal nog ter beschikking”. Het ideaal van Crescendo was: “een eigen gebouw” en op 20 januari 1972 biedt de Amsterdamse Ballast Maatschappij een keet te koop aan van 12 x 10 meter. Dan gaat alles in een stroomversnelling. In het jaarverslag van 1972 staat geschreven: “De meeste activiteiten die wij ten toon hebben gespreid, waren wel die van het bouwen en inrichten van ons eigen repetitiegebouw, welk de naam “De Notenbalk” is gegeven. Een zeer fraai bezit, waarop we bijzonder trots kunnen zijn. Op 21 oktober heeft de burgemeester het nieuwe gebouw feestelijk geopend”.

Op de bestuursvergadering van 13 oktober 1983 wordt de zorg uitgesproken over de zeer slechte toestand van “de Notenbalk”.
Er kwamen steunbalken en trekstangen aan te pas om de veiligheid voorlopig te kunnen garanderen. Voorstel: nieuwbouw op dezelfde locatie. Op 21 juni 1984 wordt er ingebroken in de Notenbalk. De hele keuken is dichtgespijkerd, drank en sleutels zijn gestolen.
Er wordt contact opgenomen met de politie, want er worden brandjes gesticht rondom de Notenbalk. De vloer in het halletje is zeer slecht.
Wat te doen? vol kruien met zand? In de notulen staat: “ Indien nu nog ramen worden vernield, worden deze niet vervangen doch dicht gespijkerd ". Op 19 maart 1988 werd het nieuwe verenigingsgebouw “ de Notenbalk” geopend.
Maar voordat het zover was gingen twee jaren van ‘strijd’ vooraf: “We zijn bijna twee jaar bezig geweest met de realisering van het gebouw.
“Omwonende vreesden namelijk voor geluidsoverlast, maar uiteindelijk hebben we de beroepsprocedure toch gewonnen.
Begin november vorig jaar kon eindelijk gestart worden met de afbraak van het oude gebouw.
Sindsdien hebben heel veel leden vier maanden heel hard gewerkt om de “Nieuwe Notenbalk” neer te zetten.”
Op dit moment wordt de Notenbalk gebruikt voor de repetities van het Studieorkest , de Blazersklas en natuurlijk de muzieklessen.
Ook wordt er balletles gegeven en vinden er allerlei clubactiviteiten plaats, zoals de kerstborrel, de rommelmarkt en het Sinterklaasfeest.
Om inbraken te voorkomen en dure instrumenten kwijt te raken, heeft het  bestuur drastische maatregelen genomen.
De muziekinstrumenten zijn opgeborgen in een zeer fraaie kast.
De ramen zijn voorzien van tralies en er is een alarm aangebracht.


(Dit is summier de geschiedenis van “de Notenbalk” overgenomen uit  ‘De Historie’ van Nelly van den Broek-Willemsen van 19956.)
Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van onze vereniging, dan kunt u het boekje opvragen: "Een eeuw muziek". 
Algemene Muziek Vereniging Crescendo
Nederhorst den Berg