Drie magische letters!!!
A.M.V.
Algemene Muzikale Vorming en dan?
Muziek is zo intens aanwezig in onze samenleving dat we het niet eens meer opmerken. Sterker nog, we merken het niet eens meer dat bijvoorbeeld de timmerman allang niet meer zingt tijdens zijn werk. En dan nog maar te zwijgen over de zingende meester of juf.
De muziekjes als achtergrond of als ringtone zijn alom tegenwoordig.
De keerzijde is: het zich eigen maken van muzikale vaardigheden is  niet meer vanzelfsprekend en met de Algemene Muzikale Vorming wordt daar een antwoord op gegeven.
AMV is een onderdeel van een palet aan muzikale vormingsmogelijkheden, bijv. muziek op schoot, muziek en beweging of basisvorming muziek. Gelukkig is de musical in Nederland springlevend en dat vormt een mooi uitgangspunt voor de AMV lessen. Muziek in al haar facetten met dans en mime. Samen spelen, durven soleren. Humor en ernst, verdriet en vreugde, passie en afkeer.
Toneel en orkestbak.
Ritmiek en lyriek .
Al deze aspecten komen in de AMV lessen uitgebreid aan bod.Het doel van AMV lessen is vooral het leren beleven van muziek,een gegeven waarmee je jouw leven levenslang een flink stuk meerwaarde geeft. Muziek maken doet een klein kind automatisch,het is een stukje van zichzelf, later gaat dit in onze cultuur/opvoeding naar de achtergrond en juist met de AMV lessen wordt dit weer geactiveerd.
Een goed moment om in te stappen in de AMV is het 4e leerjaar van de basisschool. De motorische vaardigheden zijn al op peil,de taalkundige vaardigheden zijn er ook en de kinderen hebben voldoende uithoudingsvermogen om de lessen vol te houden. De basis van de lessen is de uitdaging een hele nieuwe taal te durven leren,niet alleen noten (lezen) maar ook uitvoeren/gebruiken :het spelen. Het aanleren van deze nieuwe internationale taal is inspannend en vraagt veel geduld van leerling (en leraar!). Het instrument bij uitstek is de sopraanblokfluit,er is al snel geluid, het is fysiek niet al te belastend, de motorische vaardigheden liggen binnen het bereik en een blokfluit is niet al te duur.
Het AMV lesjaar
Een AMV lesjaar bestaat uit 4 modulen van elk 6 weken. De opzet van de modulen is gekoppeld aan het schooljaar en ligt tussen de vakanties . Iedere module heeft haar eigen kenmerken. De modulen lopen hierdoor en heel bewust in een vergelijkbaar seizoenen patroon.
Het AMV /blokfluit starterjaar (vanaf groep 4 basisschool)
In module 1 wordt de kiem gelegd voor de rest van het jaar, met basiselementen als klank/toon en ritme, notenschrift en begrippen als hoog en laag, zacht en hard, snel en langzaam. In module 2 is er veel aandacht voor St. Maarten, Sinterklaas, kerst en oud en nieuw. Als de winter echt intreedt is deze module al weer bijna afgesloten. In module 3 is de ontkieming merkbaar, alle eerder aangereikte lesstof komt hier tot groei en bloei. In module 4 werken we hard naar én aan de afsluiting van het seizoen met een heel eigen productie. De aangeleerde vaardigheden hebben hier na flinke training een plaats gekregen om te worden gepresenteerd aan ondermeer de ouders.
“muziek maakt slim”volgens de onderzoekers.
Of is het zo: Alleen slimmeriken maken muziek??
Algemene Muziek Vereniging Crescendo
Nederhorst den Berg